dijous, 16 de juliol del 2009

Tasques fetes a gust


Com cada estiu, igual que les oronetes revolen percaçant mosquits i rantelles, jo també tinc des de 1995 una tasca que m’abelleix. I ja fa quinze anys!
Parle, és clar, del dossier de premsa que prepare per al llibre de festes cada any. Per als qui no n’hàgeu vist cap dels que he fet fins ara, consisteix en una selecció dels principals titulars de premsa en què Montaverner o els seus habitants s’hagen convertit en notícia. També hi podem destacar-ne unes poques informacions, i imatges aparegudes.
Evidentment, aquesta tasca només la puc fer a bou passat, quan ja s’hi pot fer la recopilació de tot l’any. Així, per a les festes d’agost d’enguany, de 2009, el dossier enllestit pertany a l’any passat, és a dir, al 2008. Procure el major equilibri entre textos i imatges, així com que siga el més participatiu, en el sentit de no traure sempre els mateixos. Sé que l’objectivitat és una utopia, però sempre procure que tots els punts de vista hi siguen presents. I si algú vol ampliar la informació, doncs ho té més fàcil, ja que a més de la data de publicació i el mitjà, aporte el titular. I que l’interessat s’ho busque a l’hemeroteca.
Heu d’entendre que l’espai és limitat, i al final hem arribat a un acord pragmàtic: dedicar una pàgina a cada mes de l’any, a més d’un text introductori en què procure remarcar els esdeveniments que han marcat el pols informatiu del poble.
Evidentment no caben totes les informacions o esments, perquè ben sovint només són això: alguna cita dins d’una informació de major abast.
Des de fa uns anys, a banda de la premsa escrita en paper, he anat incorporant els mitjans de comunicació digitals, així com les ràdios, sempre que n’hagen fet una referència escrita a les seues pàgines web. I crec que a poc a poc hi ha una major pluralitat, encara que en alguns temes s’hi nota que els mitjans afusellen el que els envien des dels gabinets de premsa.
També he d’esmentar que des de fa uns anys he tingut la sort de comptar amb l’ajut imprescindible de Salva Carbó en la maquetació, sense el qual l’existència del dossier seria a hores d’ara una quimera.
També us he d’advertir que el dossier només mostra la imatge que té el poble per als mass media, no tot el que Montaverner ha sigut capaç de fer durant un any, sinó allò que l’empenta muntavernina ha sigut capaç de transmetre als professionals periodístics. Per sort ja no només apareixem als successos, però encara tenim aqueixa rèmora, com quasi totes les localitats menudes.
Doncs això, aprofitant que ara tenim el bloc Colata, podreu consultar ací el dossier Montaverner 2008, fet per a enguany.
I, en poder, els anteriors.
Que el llegiu almenys amb el mateix gust amb què jo l’he preparat.